اصول، فنون و هنر مذاکره بین المللی۱۳۹۵-۱۲-۲ ۰۹:۴۱:۳۲ +۰۳:۳۰

دوره عالی تربیت مذاکره کنندگان بین المللی

Higher education courses international negotiators

هدف دوره: تعلیم مذاکره کنندگان حرفه ای در حوزه مسایل بازرگانی بین المللی

مخاطبان: فعالین حوزه مذاکرات بازرگانی بین المللی

مطالعه: هدایت و پشتیبانی دانشجویان جهت ۵۶ ساعت مطالعه

منابع: کتب منتخب انگلیسی و فارسی، چک لیستهای کاربردی متعدد، فایلهای آموزشی خلاصه شده

سبک کلاس: کارگاهی، فیلمبرداری از برخی ساعات کارگاه و تجزیه و تحلیل آن، مطالعات جهت دار مخاطبان

وظایف دانشجویان: مطالعه هفتگی، حضور فعال در کلاس ضمن رعایت ارزشهای موسسه

پیش نیاز: تسلط بر زبان انگلیسی، تعهد به ۷ ساعت مطالعه در هر هفته

محتوای آموزشی:
استاد دوره:
تقویم آموزشی دوره:

                جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های ۳-۶۶۵۹۶۷۵۱ تماس حاصل فرمائيد.

                مکـان برگزاری: دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهـران