آکادمی بازرگانی آتیه آکادمی بازرگانی آتیه: اصول، فنون و هنر مذاکره بین المللی
ثبت نام
ثبت نام
کانال تلگرام


وب سایت خبری آتیه نیوز
کلاس درس

دوره عالی تربیت مذاکره کنندگان بین المللی

Higher education courses international negotiators

هدف دوره: تعلیم مذاکره کنندگان حرفه ای در حوزه مسایل بازرگانی بین المللی

مخاطبان: فعالین حوزه مذاکرات بازرگانی بین المللی

مطالعه: هدایت و پشتیبانی دانشجویان جهت ۵۶ ساعت مطالعه

منابع: کتب منتخب انگلیسی و فارسی، چک لیستهای کاربردی متعدد، فایلهای آموزشی خلاصه شده

سبک کلاس: کارگاهی، فیلمبرداری از برخی ساعات کارگاه و تجزیه و تحلیل آن، مطالعات جهت دار مخاطبان

وظایف دانشجویان: مطالعه هفتگی، حضور فعال در کلاس ضمن رعایت ارزشهای موسسه

پیش نیاز: تسلط بر زبان انگلیسی، تعهد به ۷ ساعت مطالعه در هر هفته

محتوای آموزشی:
استاد دوره:
تقویم آموزشی دوره:

                جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های ۳-۶۶۵۹۶۷۵۱ تماس حاصل فرمائيد.

                مکـان برگزاری: دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهـران