• 02166424160 – 02166596751 الی 3

  • atiehacademy[at]gmail.com

  • شنبه تا چهارشنبه 09:00 الی 17:00 پنجشنبه 09:00 الی 13:00

  • دفتر مرکزی موسسه دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران:
    انتهای کارگر شمالی ( امیر آباد) – بعد از اتوبان حکیم – جنب خوابگاه دخترانه چمران – دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران

  • دفتر ثبت نام و برگزاری کلاس ها:
    تهران – میدان توحید – خیابان میرخانی(نصرت شرقی) – دانشکده پرستاری دانشگاه تهران

شماره ما در رسانه های اجتماعی:

989128147884+