• ۰۲۱۶۶۴۲۴۱۶۰ – ۰۲۱۶۶۵۹۶۷۵۱ الی ۳

  • atiehacademy[at]gmail.com

  • شنبه تا چهارشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ پنجشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰

  • آدرس محل ثبت نام و برگزاری کلاس دانشکده ژئوفیزیک دانشگاه تهران:
    انتهای کارگر شمالی ( امیر آباد) – بعد از اتوبان حکیم – جنب خوابگاه چمران – ساختمان شماره ۳ ژئوفیزیک

شماره ما در رسانه های اجتماعی:

989128164951+