• 02166424160 – 02166596751 الی 3

  • atiehacademy[at]gmail.com

  • شنبه تا چهارشنبه 09:00 الی 17:00 پنجشنبه 09:00 الی 13:00

  • آدرس محل ثبت نام و برگزاری کلاس دانشکده ژئوفیزیک دانشگاه تهران:
    انتهای کارگر شمالی ( امیر آباد) – بعد از اتوبان حکیم – جنب خوابگاه چمران – ساختمان شماره ۳ ژئوفیزیک

شماره ما در رسانه های اجتماعی:

989128164951+