فرصت های شغلی : کارفرما

2017-05-24-0001
 نام سازمان : شرکت ارتباطات فرهنگ آزما 

 

حوزه فعالیت: IT و ICT

عناوین شغلی :

1) کارشناس بازاریابی و فروش ( 1 نفر خانم )

2) کارشناس یا کارشناسی ارشد فروش و بازاریابی سیستم EMS مدیریت شرایط پیرامونی (1 نفر خانم/آقا)

 

 

راههای ارسال رزومه:

  1. فکس: 88989003
  2. ایمیل: job@azmagroup.com
  3. مراجعه به وب سایت www.azmagroup.ir