ثبت نام و مشاوره 02166424160
کتاب امور گمرکی و فرآیند ترخیص کالا۱۳۹۵-۶-۳۱ ۰۷:۳۴:۰۹ +۰۳:۳۰

 نام کتاب:امور گمرکی و فرآیند ترخیص کالا 

   در این کتاب تلاش شده موضوعات و مفاهیم مربوط به گمرک، بصورت نظام مند و کاربردی در اختیار مطالعه کنندگان قرار بگیرد. بعلاوه مواد مهم و مرتبط دیگر قوانین همچون قانون صادرات و واردات نیز در محل مناسب آورده شده است. کتاب حاضر مشتمل بر ۵ فصل می باشد که در ادامه به معرفی هر فصل بصورت اجمـالی پرداخته می شود. در فصل اول با عنوان: آشنایی با گمرک و نقش آن در تجارت تلاش شده تا ضمن بررسی اجمالی فرایند تجارت بین الملل، سازمان گمرک، تاریخچه، وظایف و جایگاه آن در تجارت بین الملل با توجه به قانون جدید امور گمرکی مورد بررسی قرار گیرد. در فصل دوم تحت عنوان : فرایند ترخیص کالا به بررسی تحلیلی مراحل و فرایند ترخیص کالا در گمرک پرداخته شده است. در این فصل ۶ مرحله اصلی ترخیص کالا تحت عناوین تنظیم اسناد و ورود داده، احراز هویت و اظهار کالا، کنترل های گمرکی، پرداخت و صدور سند ترخیص، بارگیری و خروج کالا از گمرک و کنترل های بعد از خروج کالا مورد بررسی قرار گرفته اند. در فصل سوم با عنوان: چگونگی تکمیل اظهارنامه گمرکی تمام خانه های اظهارنامه گمرکی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.ضمنا نحوه تکمیل هر خانه و تحلیل اطلاعات و مطالبی که در خانه های مختلف نوشته می شوند، در این فصل مورد اشاره قرار میگیرند. بخش قابل توجهی از اظهارنامه بصورت کدهای استاندارد بین المللی نوشته می شوند که در این فصل بصورت تفصیلی در جداول مجزا ارائه شده اند. در فصل چهـارم با عنوان: آشنایی با رویه های گمرکی کلیه رویه های گمرکی مربوط به واردات، صادرات، مسافری، انتقالی، کابوتاژ و غیره مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. مواد قانونی مربوط به هر رویه بصورت طبقه بندی شده و نظام مند در این بخش مورد اشاره قرار می گیرند. در فصل پنجم با عنوان: مواد عمومی و مهم قانون گمرکی، مفاهیم مهم و عمومی گمرک مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. مفاهیمی همچـون تخلفات و قاچـاق، معـافیت ها و ممنوعیت های گمرکی و کارگزار گمرکی مورد اشاره قرار می گیرند.

  قیمت کتاب : ۱۰ هزار تومان 

جهت تهیه کتاب با شماره ۰۲۱۶۶۵۹۶۷۵۳ تماس حاصل فرمایید.

gomrok