ثبت نام و مشاوره 02166424160
کتاب بیمه حمل و نقل در تجارت بین الملل۱۳۹۵-۶-۳۱ ۰۷:۳۵:۰۳ +۰۳:۳۰

 نام کتاب : بیمه حمل و نقل در تجارت بین الملل 

    در این کتاب تلاش شده است تا قواعد مربوطه بصورت مختصر ارایه و به نحوی بحث شود تا تجار گرامی بتوانند به راحتی از آن استفاده نمایند. کتاب مشتمل بر ۳ فصل و ۶ پیوست می باشد که به اختصار به معرفی هر قسمت پرداخته می شود. در فصل اول با عنوان آشنایی با بیمه و اصول عقد بیمه حمل و نق تلاش شده تا ضمن معرفی بیمه حمل و نقل، به بررسی تحلیلی اصول حاکم بر این عقد پرداخته شود. چندین عقد بر این اصل میان بیمه گذار و بیمه گر حاکم است که در این فصل مورد اشاره قرار می گیرند. این اصول عبارتند از: اصل حد اعلای حسن نیت، اصل غرامت یا زیان، اصل نفع بیمه پذیر، اصل جانشینی، اصل تعدد بیمه، اصل داوری، اصل علت نزدیک و اصل اتکایی. در فصل دوم با عنوان آشنایی با حالت های بیمه حمل و نقل کالا به بررسی تحلیلی سه کلوز B، A و C پرداخته شده است. در فصل سوم به بررسی کاربردی فرایند اجرایی انعقاد قرارداد بیمه تا مطالبه خسارت پرداخته شده است. در این فصل پس از مقدمه، عوامل موثر بر انتخاب حالت یا کلوز بیمه مطرح می گردند. در قسمت های بعدی این فصل کلیه مراحل از تقاضا یا پیشنهاد بیمه باربری تا دریافت خسارت بررسی می شوند. در واقع این مراحل عبارتند از: تقاضا یا پیشنهاد بیمه باربری، انعقادقرارداد بیمه و فرایند دریافت خسارت. در این فرایند، مسایلی همچون چگ.نگی تکمیل فرم پیشنهاد، نرخ ها و تخفیف ها، نحوه رسیدگی به خسارت و تکمیل پرونده و اسناد مربوطه پرداخته می شود.

  قیمت کتاب : ۸ هزار تومان 

جهت تهیه کتاب با شماره ۰۲۱۶۶۵۹۶۷۵۳ تماس حاصل فرمایید.

bime