ثبت نام و مشاوره 02166424160
کتاب زبان تخصصی تجارت بین الملل۱۳۹۵-۶-۳۱ ۰۷:۳۵:۲۸ +۰۳:۳۰

 نام کتاب : زبان تخصصی تجارت بین الملل 

    توانایی برقراری ارتباط با تجار کشورهای مختلف، اهمیت بسیار زیادی در موفقیت یک بازرگان دارد.یکی از مهم ترین گام های بر قراری ارتباط، کد گذاری پیام و تبدیل ذهنیات یک شخص به پیام های قابل درک برای طرف مقـابل یا پیام گیرنده است.طبیعتا بخش مهمی از پیام های تجـارت بین الملل به ویژه در مکاتبات بازرگانی بین المل، از واژگان تخصصی استفاده می شود. بدیهی است تجارت نیز مانند هر رشته کاری دیگر، دارای زبان و واژگان تخصصی مخصوص خود است. در این کتاب، تلاش شد تا متون تخصصی مناسبی برای آشنایی با مباحث بازرگانی ارائه شود.برای استفاده بهتر افراد متون مزبور در چهار چوب ۴ فصل به ترتیب زیر ارائه شده است: در فصل، متون و مباحث مربوط به واردات، صادرات و امـور گمرکی ارائه شده است، هم چنین فرایند واردات کالا بررسی شده اند. در فصل دوم: مباحث مربوط به اینکوترمز ۲۰۱۰ و توضیح قواعد ۱۱گانه آن آورده شده است. با توجه به اهمیت موضوع پرداخت بین المللی، فصل سوم: به این بحث تخصیص داده شد که مفاهیم، متون و واژگان تخصصی پرداخت های بین المللی و نیز مقایسه روش های مختلف را در بر می گیرد. در نهایت در فصل چهارم: تحت موضوع اسناد بازرگانی و گمرکی تلاش شد تا اسناد مربوط به مراحل مختلف بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد تا مخاطب با اغلب مفاهیم تجـارت بین الملل آشنا شود. بررسی اسناد مربوط به حمـل و نقل بین المللی، بیمه باربری، بازرسی کالا و دیگر موارد، انتقال اطلاعات متنوع زبان تخصصی را بهخواننده مقدور نموده است. هدف از تدوین و گـرد آوری این کتاب، تهیه منبعـی مناسب برای درس زبان تخصصی بازرگانی دانشجویان مدیریت امور بازرگانی و همچنین ماخذی به منظور مطالعه تجار و کارشناسان خبره بخش دولتی و خصوصی بازرگانی کشور است.

  قیمت کتاب : ۷ هزار تومان 

جهت تهیه کتاب با شماره ۰۲۱۶۶۵۹۶۷۵۳ تماس حاصل فرمایید.

zaban