آکادمی بازرگانی آتیه آکادمی بازرگانی آتیه: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1396
ثبت نام
ثبت نام
کانال تلگرام


وب سایت خبری آتیه نیوز
کلاس درس

کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۶

banner-lowbook-94-new_9281

مقررات صادرات و واردات

ضمائم شماره ۱-۶

۱- مواد شیمیایی بکار رفته در ساخت سلاح های شیمیایی
۲- مواد شیمیایی مخرب لایه اوزون
۳- مطابقت پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل و کدسیستم هماهنگ شده سازمان گمرک بین الملل
۴- مواد شیمیایی آیین نامه کار اعلام رضایت قبلی ( کنوانسیوم روتردام)
۵- مواد و تبصره های قانونی مرتبط با اجرای استانداردهای ملی برای واردات
۶- فهرست مواد و داروهای تحت کنترل تحت مراقبت هیات بین المللی کنترل مواد مخدر (INCB)

ضمائم شماره ۷-۸

۱- فهرست کشورهای دارای تعرفه ترجیحی با ایران
۲- کالاهای مشمول معافیت منطبق با قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس کدینگ (HS)