ثبت نام و مشاوره 02166424160
کتاب مکاتبات بازرگانی بین الملل۱۳۹۵-۶-۳۱ ۰۷:۳۵:۴۸ +۰۳:۳۰

 نام کتاب : مکاتبات بازرگانی بین الملل 

     فصل اول با عنوان زبان عمومی در مکاتبات بازرگانی به بررسی مفاهیم مهم زبان انگلیسی و کاربرد آنها در مکاتبات بازرگانی اختصاص داده شده است. فصل دوم تحت عنوان: قالب و ساختار نامه های بازرگانی به بررسی ساختار و چارچوب نامه های بازرگانی تخصیص داده شده است. فصل سوم که مهمترین بخش کتاب است به ارائه و بررسی نمونه نامه های مورد استفاده در بازرگانی بین الملل اختصاص یافته است.در این فصل تحت عنوان نامه های بازرگانی تلاش شده تا نمونه نامه های متناسب با سیستم بازرگانی کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

mokatebet1

  قیمت کتاب : ۱۰ هزار تومان 

جهت تهیه کتاب با شماره ۰۲۱۶۶۵۹۶۷۵۳ تماس حاصل فرمایید.

mokatebat