آکادمی بازرگانی آتیه آکادمی بازرگانی آتیه: تماس با ما
ثبت نام
ثبت نام
کانال تلگرام


وب سایت خبری آتیه نیوز
کلاس درس

تماس با ما

شماره تلفن های داخلی آکادمی بازرگانی آتیه:

۶۶۵۹۶۷۵۱ – ۰۲۱
۶۶۵۹۶۷۵۲ – ۰۲۱
۶۶۵۹۶۷۵۳ – ۰۲۱

شماره تلفن بخش صدور مدارک:

۶۶۴۲۴۱۶۰ – ۰۲۱

شماره تلفن بخش ثبت نام دانشکده ژئوفیزیک دانشگاه تهران:

۶۶۴۲۴۱۶۰ – ۰۲۱
۶۶۴۲۴۵۵۶ – ۰۲۱

شماره فکس ما : ۰۲۱۸۸۶۲۹۳۶۶
atiehacademy@gmail.com

آدرس محل ثبت نام و برگزاری کلاس دانشکده ژئوفیزیک دانشگاه تهران:
انتهای کارگر شمالی ( امیر آباد) – بعد از اتوبان حکیم – جنب خوابگاه چمران – ساختمان شماره ۳ ژئوفیزیک طبقه همکف اتاق شهید احمدی روشن

شماره ما در رسانه های اجتماعی:

989128164951+

۱۱۱۱ link face teleg linkedin instagram aparat g