قواعد و اصول تدوین قراردادهای بین المللی 

Rules and principles of international commercial contracts

     فروشنده از یک کشور، کالایی را به خریدار مقیم کشور دیگر می‌فروشد، اجرای قرارداد انتقال کالا یا هر شی‌ء و خدمتی از کشوری به کشور دیگر است، چه بسا نظام حقوقی دو کشور خریدار و فروشنده با هم تفاوت داشته باشد و قواعد متقاوتی بر انعقاد قرارداد و آثار آن حاکم شود. از این رو تنظیم قرارداد بین المللی از اهمیت خاصی برخوردار است و وقوف به ساز و کارهای حقوقی حاکم بر آن برای دست اندرکاران این امر ضروری می نماید. بر این اساس در این دوره به تشریح مبانی و اصول مقدماتی تنظیم قراردادهای بین المللی برای شرکت کنندگان و مخاطبان دوره پرداخته خواهد شد.

  محتـــوای آموزشی:  

سرجمع مسئولیت

 زمان فسخ قرارداد

 تبعات فسخ

 فورس ماژور

 قیمت(انواع قیمت، ارز قیمت، فرمول تعدیل)

 قانون حاکم

 زبان ها و اطلاعیه ها

 ماده متفرقه

 فرایند مذاکره و مستندات از صورت جلسه تا قرارداد

 چارچوب و فرایند شکل گیری قرارداد

 ماده تعاریف

 ماده مسئولیتها و وظایف طرفها

 جریمه

 چگونگی پرداخت(ابزار ، اقساط و جریمه دیرکرد پرداخت)

 حل و فصل اختلاف

 اصلاحیه و الحاقیه ها

 فرایند اجرای قراردادهای صنعتی از تاریخ شروع قرارداد تا اتمام دوره تامین قطعات

  استاد دوره:  

 

 

  اطلاعات دوره:  

مدت دوره: 12ساعت 3 جلسه(هفته ای یک جلسه 4ساعته)

شهریه دوره :

تقویم آموزشی ثـــــبت نام

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های 02166596752 تماس حاصل فرمائيد.

مکـان برگزاری: دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهـران