با سلام و احترام🌺🌺

✅آکادمی بازرگانی آتیه قصد دارد هزینه دوره ها را – که در دو سال گذشته ثابت باقی مانده بود – از آغاز سال جدید تغییر دهد.؛

شهریه جدید ثبت نام به شرح زیر خواهد بود:؛
دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل: مبلغ 7،850،000 تومان
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی : مبلغ 3،200،000 تومان
کارگاه سامانه گمرک EPL: مبلغ 3،200،000 تومان

✅با این حال تا آخرین لحظات سال جاری همچنان امکان ثبت نام دوره ها با شهریه قبلی وجود دارد:؛

دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل: مبلغ 4،800،000 تومان
کارگاه ثبت سفارش الکترونیکی: مبلغ 1،900،000 تومان
کارگاه سامانه گمرک EPL: مبلغ 1،900،000 تومان

✅فایل صوتی هدیهٔ نوروزی:
به سنت سالهای گذشته در آخرین لحظات سال جاری یک دورهٔ آموزشی شامل فایل صوتی و جزوه رایگان به شرکت کنندگان در دوره اهدا می گردد .

پیشاپیش سال نو مبارک🌺🌺

تقویم آموزشی