• 02166424160 – 02166596751 الی 3

  • atiehacademy[at]gmail.com

  • شنبه تا چهارشنبه 09:00 الی 17:00 پنجشنبه 09:00 الی 13:00

  • دفتر ثبت نام و برگزاری کلاس ها:
    تهران – میدان توحید – خیابان میرخانی(نصرت شرقی) – دانشگاه تهران

شماره ما در رسانه های اجتماعی:

989128147884+