دوره عالی تربیت مذاکره کنندگان بین المللی 

Communication and Language Skills for International Trade

    شرکتهای فعال در تجارت بین المللی با توجه به مرزهای فرهنگی و ملی مختلفی که با آن روبرو هستند باید با شیوه های مختلف معاملات فروش و مذاکرات تجاری آشنا باشند. این به مفهوم آن است که مذاکره کنندگان در تعامل با افرادی با فرهنگهای نا همگون بوده و باید قادر باشند سبکهای مذاکرات متفاوتی را با توجه به موقعیت ارایه نمایند. برخورداری از اطلاعات مربوط به اصول و فنون مذاکرات تجاری در محیط بین المللی، به درک موانع بالقوه مرتبط با فرهنگ که پیش روی مذاکره کنندگان تجاری بین المللی است کمک کرده و بازاریابان بین المللی را در برطرف کردن موثر این موانع که می توانند عاملی در شکست مذاکرات میان فرهنگی باشند، یاری می کند . براین اساس در این دوره به تشریح نکات، اصول و شیوه های کاربردی مذاکره در جلسات مذاکرات تجاری در حیطه بین المللی برای شرکت کنندگان و مخاطبان دوره پرداخته خواهد شد.

هدف دوره: تعلیم مذاکره کنندگان حرفه ای در حوزه مسایل بازرگانی بین المللی

مخاطبان: فعالین حوزه مذاکرات بازرگانی بین المللی

پیش نیاز:

  • اشراف کامل بر فرآیند واردات صادرات (گذراندن دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل)
  • درک مطلب زبان انگلیسی در حد عالی

  محتـــوای آموزشی:  

– BARGAINING

– Going into the Terms and

   Conditions

– Haggle over the Price

– Getting Discount

– Competitive / Hostile

– Maximize Benefits

– Put Pressure

– Threaten the other Parts

1
21

  استاد دوره:   جناب آقای دکتر محمد منصوری

عضو هیئت علمی دانشکده تربیت مدرس و مدیر گروه زبان بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت

 اطلاعات دوره: 

مدت دوره: 40 ساعت – 8 جلسه(هفته ای یک جلسه 5 ساعته)

شهریه دوره :

تقویم آموزشی ثـــــبت نام

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره های 02166596752 تماس حاصل فرمائيد.

مکـان برگزاری: دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهـران