فرصت های شغلی : کارفرما

photo_۲۰۱۸-۰۱-۳۱_۱۵-۰۶-۱۷ (2)
 نام سازمان : شرکت سیمین کنترل 

 

 

حوزه فعالیت: بازرگانی

عناوین شغلی :

 

 

ارسال رزومه:

1- تلفن: 33110493