فرصت های شغلی : کارفرما

نامه_معرفی_کارجو_در_زمینه_های_شغلی
 نام سازمان : شرکت کالاصنعت پیشتاز ایرانیان 

 

 

حوزه فعالیت: بازرگانی

عناوین شغلی :

1) کارشناس مکاتبات بازرگانی

2) کارشناس فروش و بازاریابی

 

ارسال رزومه:

1- تلفن: 02166572450 الی 2