فرصت های شغلی : کارفرما

letter
 نام سازمان : شرکت امن پردازان سورنا 

 

حوزه فعالیت: واردات تجهیزات شبکه

شرایط اختصاصی:

1) یک نفر خانم با تسلط کامل به زبان انگلیسی (مکالمه و مکاتبات)

2) یک نفر کارشناس امور گمرکی، ترخیص و بازرگانی