فرصت های شغلی : کارفرما

 نام سازمان : شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد 

 

حوزه فعالیت: واردات و صادرات

شرایط اختصاصی :

۱) کارشناس بازرگانی (خانم)

2) داراي سابقه فروش تجهيزات شبکه و بازرگاني در پروژه هاي EMC ، Juniper ، Cisco و

3) روابط عمومي خوب و آشنايي کامل به بازار مشتريان هدف (شرکت ها، سازمان ها، بانک ها، ارگان ها و)

4)  برقراري ارتباط و پيگيري جهت برگزاري جلسات Presentation با مشتريان هدف

5) همکاري در توسعه بازار فروش شرکت (خدمات و تجهيزات) و افزودن شرکت در Vendor List سازمان ها

6) مسلط به انجام فرايند کامل شرکت در مناقصات مرتبط