اتاق بازرگانی بین­‌‌‌‌المللی (ICC در حال آماده­ سازی انتشار اینکوترمز ۲۰۲۰­، به روز­رسانی مقررات شفافی ­­که مسئولیت خریداران و فروشندگان عملیاتی در سیستم تجارت بین ­المللی را مشخص می­نماید، است.

قواعد اینکوترمز و ICC

اصطلاحات تجاری بین ­المللی یا قواعد اینکوترمز، مجموعه تعاریف و قواعد پذیرفته­شده و حاکم بر فعالیت­ های تجاری هستند.

اتاق بازرگانی بین­المللی (ICC) پس از­ انجام یک سری مطالعات در دهه ۱۹۲۰، اختلافات در تفسیر اصطلاحات تجاری بازرگانی توسط معامله ­گران در کشورهای مختلف را کشف کرد. ICC بر اساس این یافته­ ها نتیجه گرفت که نیاز به ایجاد یک پیش­ نویس مشترک برای واردکنندگان و صادر­کنندگان در هر کجا وجود دارد. اولین مجموعه قواعد اینکوترمز توسط ICC در سال ۱۹۳۶ منتشر شد. از آن پس، ICC به صورت دوره­ای این قواعد را اصلاح نموده تا منعکس­کننده تغییرات در سیستم تجارت بین­المللی باشد.

اینکوترمز ۲۰۲۰ آخرین نسخه از قواعد به روز حمل و نقل است. آخرین نسخه اینکوترمز شامل افزایش تعهد خریدار و فروشنده برای همکاری در به اشتراک­گذاشتن اطلاعات و تغییرات برای تطبیق فروش است. در دهه گذشته اینکوترمز ۲۰۱۰­، راهنمای انتقادی برای واردکنندگان، صادرکنندگان، وکلا­، حمل­ کنندگان و بیمه­ گران در سراسر جهان را فراهم ساخت.

آخرین بخش؛ اینکوترمز ۲۰۲۰

ICC در سالگرد صد­سالگی خود در حال آماده سازی اینکوترمز ۲۰۲۰ در اواخر امسال است. امروزه  شرکت­ کنندگان در سیستم تجارت جهانی بیش از هر زمان دیگر نیازمند هدایت و شفافیت هستند. اینکوترمز ۲۰۲۰ با ظهور تکنولوژی­ های جدید، سیاست ­های دولت و مقررات زیست محیطی، چارچوب مشترکی برای آینده تجارت را فراهم می­ سازد.

توسعه اینکوترمز ۲۰۲۰ در میان اقتصاد­دانان، وکلا و­کارشناسان تجارت همانند شبکه جهانی کمیته­های ملی ICC مشاوره گسترده­ای را ایجاد نمود. کمیته ­های ملی شرکت­ کننده و همچنین دپارتمان راهکار دانش ICC، کمک ­­های قابل توجهی به قوانین جدید اینکوترمز ارایه نمودند. پیش ­نویس نهایی برای دریافت تصویب هیئت مدیره­ICC  در سال ۲۰۲۰ منتشر خواهد شد.

گروه تهیه پیش­نویس اینکوترمز ۲۰۲۰

گروه تهیه پیش­نویس اینکوترمز ۲۰۲۰ در سال ۲۰۱۶ توسط ICC و متشکل از ۹کارشناس از سراسر جهان شامل مدیران تجارت و سرمایه ­گذاری­ICC ؛ سه نفر از آسیا، دو نفر از آمریکا و چهار نفر از اروپا تشکیل شده است. گروه تهیه پیش­نویس اینکوترمز از لحاظ تخصص، ­دارای چهار کاربر از قواعد اینکوترمز و پنج وکیل تجاری از متخصصان تجارت بین­­ المللی است.

 گروه تهیه پیش­نویس اینکوترمز از سال ۲۰۱۶ بیش از ۳۰۰۰  اظهار­نظر قابل­ توجه مربوط به کمیته ­های ملی ICC  را بررسی نموده است. مشاوره ­های متوالی با مشارکت کمیته­ های ملی ICC در آوریل ۲۰۱۷، اکتبر ۲۰۱۷ و می ۲۰۱۸ صورت گرفت. این فرآیند شامل دو کاربر مشاور جهانی در پکن (۲۰۱۷) و لندن (۲۰۱۸) است. در طی روند تهیه پیش­نویس، هیئت تحریریه بین ­المللی بیش از ۱۲ مرتبه از تاریخ ژانویه ۲۰۱۶ تا سپتامبر ۲۰۱۸ به منظور بحث و بررسی تغییرات و توصیه ­های کمیته ­های ملی  ICC با هم ملاقات نمودند.