کارگاه سامانه گمرک EPL

ویژه تجار، بازرگانان، کارگزاران امور گمرکی، ترخیص کاران، کارشناسان و مدیران خرید و بازرگانی شرکت‏ها و کارخانجات و پرسنل شاغل در گمرک

با استقرار سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و دروازه ی مشترک مرزی در گمرک جمهوری اسلامی ایران و لزوم آشنایی شرکت ها با این سامانه کارگاه آموزشی آشنایی با گمرک الکترونیک برگزار می گردد.

شرح دوره : چگونگی استفاده از سامانه ارزش گذاری کالاهای وارداتی ، بارگذاری اسناد مورد نیاز ، تبادل اطلاعات با کارشناس ، ارزیاب و مدیران گمرک به صورت عملی نمایش داده خواهد شد

ارتباط گمرک با سایت ثبت سفارش ، ارتباط با سازمانهای همجوار و سازمانهای مجوز دهنده نیز از جمله مواردی است که به صورت تئوری و عملی به صورت مفصل شرح داده می شود

اهداف دوره: آموزش انجام تشریفات گمرکی در سامانه گمرک

پیش نیاز : اشراف کامل بر فرآیند واردات صادرات ( گذراندن دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل)

سرفصل دوره

 چگونگی انجام فرآیندهای واردات – صادرات و ترانزیت در سامانه جامع گمرک

 مراحل ثبت مانیفست ، بارنامه و ترخیصیه

 ارزشگذاری و تکمیل فرم خلاصه ارزش

 بارگذاری اسناد

 عدلبندی و فاکتور الکترونیک

 ارتباط با سازمانهای همجوار

 انبارهای مقصد

استاد دوره

جناب آقای حبیب الله نجاتی زاده

معاونت سابق مدیریت اطلاعات گمرکی دفتر فناوری و اطلاعات گمرک ایران

اطلاعات دوره

مدت دوره: ۱۰ ساعت – ۲ جلسه (هفته ای یک جلسه ۵ ساعته)

شهریه دوره : ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تقویم آموزشی ثـــــبت نام