کارگاه سامانه گمرک EPL

ویژه تجار، بازرگانان، کارگزاران امور گمرکی، ترخیص کاران، کارشناسان و مدیران خرید و بازرگانی شرکت‏ها و کارخانجات و پرسنل شاغل در گمرک

با استقرار سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و دروازه ی مشترک مرزی در گمرک جمهوری اسلامی ایران و لزوم آشنایی شرکت ها با این سامانه کارگاه آموزشی آشنایی با گمرک الکترونیک برگزار می گردد.

شرح دوره : چگونگی استفاده از سامانه ارزش گذاری کالاهای وارداتی ، بارگذاری اسناد مورد نیاز ، تبادل اطلاعات با کارشناس ، ارزیاب و مدیران گمرک به صورت عملی نمایش داده خواهد شد

ارتباط گمرک با سایت ثبت سفارش ، ارتباط با سازمانهای همجوار و سازمانهای مجوز دهنده نیز از جمله مواردی است که به صورت تئوری و عملی به صورت مفصل شرح داده می شود

اهداف دوره: آموزش انجام تشریفات گمرکی در سامانه گمرک

پیش نیاز : اشراف کامل بر فرآیند واردات صادرات ( گذراندن دوره جامع تجارت و بازرگانی بین الملل)

سرفصل دوره

 •  چگونگی انجام فرآیندهای واردات – صادرات و ترانزیت در سامانه جامع گمرک
 •  مراحل ثبت مانیفست ، بارنامه و ترخیصیه
 •  ارزشگذاری و تکمیل فرم خلاصه ارزش
 •  بارگذاری اسناد
 •  عدلبندی و فاکتور الکترونیک
 •  ارتباط با سازمانهای همجوار
 •  انبارهای مقصد

استاد دوره

 • جناب آقای حبیب الله نجاتی زاده
 • معاونت سابق مدیریت اطلاعات گمرکی دفتر فناوری و اطلاعات گمرک ایران


اطلاعات دوره

 • مدت دوره: 10 ساعت
 • شهریه دوره : 3,600,000 تومان

تقویم آموزشی ثـــــبت نام