در این مقاله نحوه اظهار گمرک از طریق سامانه EPL در واردات و صادرات کالا آموزش داده می شود.

دریافت فایل دوراظهاری-واردات

دریافت فایل دوراظهاری-صادرات